Saturday, October 5, 2013

Tentang Paranoid

1. Ini adalah novel saya yang pertama. Saya akan bercakap sedikit mengenainya di dalam entri ini.

2. Pertamanya syukur kepada Tuhan atas kekuatan yang dipinjam sehingga novel ini selesai ditulis. Banyak yang cuba saya perkatakan di dalamnya. Tapi fokus utama adalah tentang paranoid. Elok juga kalau saya ceritakan dari mana idea untuk menulis novel ini datang.

Tuesday, July 16, 2013

Yang Nakal-Nakal - Usman Awang

1. Memang nakal.

2. Panjatkanlah rasa terima kasih kepada Fixi kerana kesungguhan menghimpun 17 cerpen dan 8 sajak daripada Sasterawan Negara Usman Awang ke dalam sebuah buku.

3. Cerpen nakal yang saya suka, Betisnya Bunting Padi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...