Wednesday, September 28, 2011

Harga Sebuah Maruah

1. Perkara pertama yang kita faham dari novel ini adalah, menjadi rakyat yang miskin sentiasa ada harga untuk maruahnya dijual beli, sekali pun ia tidak mahu dijual.

2. Walaupun bermati-matian mempertahankan sawah dan padi mereka, namun kepandaian pihak yang berkuasa bermain dengan undang-undang telah memaksa para petani untuk menyerahkan sawah mereka, dengan sedikit bayaran sebagai pampasan, harga untuk sebuah maruah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...